Välkommen

Vi erbjuder kvalitetstjänster inom projektadministration och informationslogistik! Att vara partneringledare i samverkansentreprenader är en av våra viktigaste uppdragsdelar. Vi medverkar till att Ditt infrastruktur-, bygg- eller fastighetsprojekt får ett informationsflöde
som ger delmål och definierat slutmål - och som blir tidplanerat och upphandlat
med en entreprenadform som lämpar sig bäst för just Ditt projekt.

 
 

Partnering-Samverkansledning

I en rad av stora anläggnings- och byggprojekt runt om i Sverige har vi sedan 1982 arbetat för ett antal landsting, kommuner och företag. Att stötta den interna bygg eller fastighetsorganisationen har blivit vår nisch.
Läs mer...

Upphandling

Inom byggindustrin har vi under senare år sett en ganska stor förändring. Att rita alla bygghandlingar och få in fasta priser övergår allt oftare till en lösning som ger möjlighet att förtäta processen och få grepp om projektets ekonomi.
Läs mer...

In English

We have consulted businesses and organizations in a variety of 
countries with regards to project management, investment strategies, and information logistics since 1982.
Continue...

 
 
 
 

Copyright ©2017  Info-Teknik. Website Design and Hosting by Vista Interactive. All Rights Reserved.